Navigácia

Zoznam tried › Trieda Septima

Zoznamy žiakov: PrímaSekundaTerciaKvartaKvintaSextaSeptimaOktávaI. AI. BII. AII. BIII. AIII. BIV. AIV. B
Triedny učiteľ: Mgr. Andrea Kubínová
Učebňa: 1. A
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 22, z toho chlapcov: 8 a dievčat: 14
Meno Priezvisko   
 1.  Daniela Androvičová
 2.  Ján Bajnok
 3.  Damir Bobák
 4.  Filip Bobák
 5.  Lívia Bobulová
 6.  Paulína Brziaková
 7.  Zuzana Haviarová
 8.  Simona Hazuchová
 9.  Silvia Konfráterová
 10.  Soňa Lorenčíková
 11.  Lukáš Masarik
 12.  Diana Mihoková
 13.  Viktória Palovičová
 14.  Dorota Považská
 15.  Matej Rojík
 16.  Romana Romančíková
 17.  Christiane Cindy Scigeľová
 18.  Pavel Slaninka
 19.  Samuel Smerčiak
 20.  Tomáš Smolík
 21.  Alenka Tekelová
 22.  Petra Urbanovská

© aScAgenda 2018.0.1115 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.07.2018

Kontakt

  • Gymnázium Michala Miloslava Hodžu Liptovský Mikuláš
    Hodžova 860/9, 031 01 Liptovský Mikuláš
  • +421 44 551 83 32