Navigácia

Zoznam tried › Trieda Sexta

Triedny učiteľ: Mgr. Miroslav Marko
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 23, z toho chlapcov: 14 a dievčat: 9 • Rozvrh

© aScAgenda 2019.0.1138 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.11.2018

Kontakt

  • Gymnázium Michala Miloslava Hodžu Liptovský Mikuláš
    Hodžova 860/9, 031 01 Liptovský Mikuláš
  • +421 44 551 83 32