Navigácia

Zoznam tried › Trieda IV. A

Zoznamy žiakov: PrímaSekundaTerciaKvartaKvintaSextaSeptimaOktávaI. AI. BII. AII. BIII. AIII. BIV. AIV. B
Triedny učiteľ: Mgr. Marianna Rusnáková
Učebňa: 3. A
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 31, z toho chlapcov: 18 a dievčat: 13 • Rozvrh
Meno Priezvisko   
 1.  Samuel Babic
 2.  Tomáš Baga
 3.  Michal Bartoš
 4.  Natália Bodorová
 5.  Dominika Buganová
 6.  Andrea Čabajová
 7.  Denisa Dobáková
 8.  Lenka Droppová
 9.  Adam Husák
 10.  Peter Hutník
 11.  Patrik Jambrich
 12.  Dominik Jelínek
 13.  Adrián Kňazovický
 14.  Miroslav Kováčik
 15.  Dominika Kramorišová
 16.  Martin Krupa
 17.  Ivana Kubincová
 18.  Dávid Kutnár
 19.  Ivana Liptáková
 20.  Erika Marušinová
 21.  Michal Matejka
 22.  Petra Močáryová
 23.  Alexandra Ostrowska
 24.  František Prádel
 25.  Nikola Salvová
 26.  Peter Slaný
 27.  Tomáš Slaný
 28.  Martin Štulrajter
 29.  Andrej Tekel
 30.  Erika Tomková
 31.  Richard Veselský

© aScAgenda 2018.0.1101 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.05.2018

Kontakt

  • Gymnázium Michala Miloslava Hodžu Liptovský Mikuláš
    Hodžova 860/9, 031 01 Liptovský Mikuláš
  • +421 44 551 83 32