Navigácia

Zoznam tried › Trieda Oktáva

Zoznamy žiakov: PrímaSekundaTerciaKvartaKvintaSextaSeptimaOktávaI. AI. BII. AII. BIII. AIII. BIV. AIV. B
Triedny učiteľ: RNDr. Soňa Hujíková
Učebňa: Oktáva
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 18, z toho chlapcov: 6 a dievčat: 12 • Rozvrh
Meno Priezvisko   
 1.  Martina Antošková
 2.  Alžbeta Mária Batizová
 3.  Frederika Galicová
 4.  Filip Geib
 5.  Jozef Glut
 6.  Lucia Hampachelová
 7.  Lenka Harichová
 8.  Simona Heinereichová
 9.  Ivana Jačalová
 10.  Andrea Jurgošová
 11.  Natália Kapinová
 12.  Andrej Klimčík
 13.  Michaela Kubíková
 14.  Ján Lizúch
 15.  Anna Majerníčková
 16.  Maximilián Molnár
 17.  Alžbeta Rusnáková
 18.  Daniel Zvara

© aScAgenda 2018.0.1101 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.05.2018

Kontakt

  • Gymnázium Michala Miloslava Hodžu Liptovský Mikuláš
    Hodžova 860/9, 031 01 Liptovský Mikuláš
  • +421 44 551 83 32