Navigácia

Zoznam tried › Trieda Kvarta

Zoznamy žiakov: PrímaSekundaTerciaKvartaKvintaSextaSeptimaOktávaI. AI. BII. AII. BIII. AIII. BIV. AIV. B
Triedny učiteľ: Mgr. Alžbeta Kucháreková
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 23, z toho chlapcov: 8 a dievčat: 15
Meno Priezvisko   
 1.  Laura Blahušiaková
 2.  Dalibor Blcha
 3.  Matej Droppa
 4.  Katarína Gonšenicová
 5.  Lucia Grešová
 6.  Lucia Hatiarová
 7.  Lukáš Hladký
 8.  Barbora Hrnčiarová
 9.  Kateřina Jelínková
 10.  Tamara Knoflíčková
 11.  Matúš Krendželák
 12.  Linda Krnáčová
 13.  Michaela Kubincová
 14.  Nikola Majková
 15.  Oliver Parajka
 16.  Juliána Perdeková
 17.  Marek Považský
 18.  Matej Stehlík
 19.  Beata Šišková
 20.  Rebeka Škáchová
 21.  Katarína Štásová
 22.  Samuel Šúlek
 23.  Alexandra Vachálková

© aScAgenda 2018.0.1115 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.07.2018

Kontakt

  • Gymnázium Michala Miloslava Hodžu Liptovský Mikuláš
    Hodžova 860/9, 031 01 Liptovský Mikuláš
  • +421 44 551 83 32