Navigácia

Zoznam tried › Trieda Tercia

Zoznamy žiakov: PrímaSekundaTerciaKvartaKvintaSextaSeptimaOktávaI. AI. BII. AII. BIII. AIII. BIV. AIV. B
Triedny učiteľ: PaedDr. Miriam Ošková
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 23, z toho chlapcov: 8 a dievčat: 15
Meno Priezvisko   
 1.  Adam Bačík
 2.  Samuel Bebko
 3.  Matej Bukovinský
 4.  Miroslava Čajková
 5.  Adam Droppa
 6.  Danka Droppová
 7.  Veronika Gregorová
 8.  Karin Hrošová
 9.  Sofia Kráľová
 10.  Daniela Kusá
 11.  Sofia Lacová
 12.  Veronika Laheye
 13.  Marek Marcinčin
 14.  Ema Marková
 15.  Lucia Martišová
 16.  Radovan Milan
 17.  Jerguš Perončík
 18.  Adriana Piovarčiová
 19.  Lucia Polečová
 20.  Hugo Šimanský
 21.  Tereza Šimonová
 22.  Martina Škáchová
 23.  Soňa Žišková

© aScAgenda 2018.0.1115 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.07.2018

Kontakt

  • Gymnázium Michala Miloslava Hodžu Liptovský Mikuláš
    Hodžova 860/9, 031 01 Liptovský Mikuláš
  • +421 44 551 83 32