Navigácia

Zoznam tried › Trieda Sekunda

Zoznamy žiakov: PrímaSekundaTerciaKvartaKvintaSextaSeptimaOktávaI. AI. BII. AII. BIII. AIII. BIV. AIV. B
Triedny učiteľ: Mgr. Jana Buzáková
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 26, z toho chlapcov: 8 a dievčat: 18
Meno Priezvisko   
 1.  Damian Beňo
 2.  Anna Beňová
 3.  Viktória Blanárová
 4.  Natália Ďuricová
 5.  Meggy Evans
 6.  Alexis Gábrišová
 7.  Rebecca Gerecová
 8.  Tomáš Hazucha
 9.  Viktória Hegedűšová
 10.  Natália Romana Jírovcová
 11.  Petra Jozefková
 12.  Alex Kožuškanič
 13.  Karolína Kubová
 14.  Matej Kučma
 15.  Laura Lukášiková
 16.  Sabina Macková
 17.  Ema Nahálková
 18.  Tamara Okáliková
 19.  Katarína Plachá
 20.  Šimon Renko
 21.  Adam Sálus
 22.  Timea Šlauková
 23.  Tereza Iris Tarabová
 24.  Viktor Valient
 25.  Richard Wágner
 26.  Emma Žiaranová

© aScAgenda 2018.0.1115 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.07.2018

Kontakt

  • Gymnázium Michala Miloslava Hodžu Liptovský Mikuláš
    Hodžova 860/9, 031 01 Liptovský Mikuláš
  • +421 44 551 83 32